יחסים בין לאומיים בעידן 2021

יחסים בין לאומיים הוא תחום מחקרי העוסק בניהול וחקר מדיניות החוץ של מדינות ויחסי הממשלה…