יחסי ישראל והפלסטינים היום

הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא סכסוך בין תושביה היהודים של ארץ ישראל לבין הערבים הפלסטינים. רוב…